RSS

ถวายพระพร

mom58

 

ติว O-NET ทุกวิชา กับครูบ้านนาขาโคก

 

อาเซียนศึกษา

หลักสูตรอาเซียน

สาระหลักสูตรอาเซียน

แผ่นพับแนะนำ 10 ประเทศอาเซียน
Myan Brosure 01   chinese thai
ไทย   กัมพูชา    บรูไน   พม่า   ฟิลิปปิน1   มาเลเซีย   ลาว1   เวียดนาม

 อินโดนีเซีย  สิงคโปร์

ถ้าภาษาพม่า+จีน อ่านไม่ได้ โหลดฟร้อนไปติดตั้งก่อนครับ
Font ภาษาพม่า     Font ภาษาจีน

 
 

เว็บไซต์ทำข้อสอบสังคมศึกษา

สรุปเนื้อหาการสอนประวัติศาสตร์ ม. 2 (คลิกไปอ่านประดับความรู้นะค๊ะ)

 
 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.