RSS

สังคมศึกษา ม.4

คลิกเพื่อเข้าเรียนรู้เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ที่นี้นะค๊ะ

การหาค่า Tscore ของคะแนนนักเรียนที่เรียนกับคุณครูพัฒน์สิน  จีระเรืองกุล  ปีการศึกษา 2559 

คลิกดูรายชื่อผู้ส่งแบบฝึกทักษะหลังเรียนแล้ว

ให้นักเรียนทุกคนทำแบบฝึกหัดดังกล่าว   เสร็จแล้วส่งภายในคาบนี้  ส่งทาง อีเมลล์มาหาครู ที่เมลล์ jetpbr2555@gmail.com

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: