RSS

คลังสื่อ CAI

เรื่อง ภาวะโลกร้อน
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้พัฒนา เผยแพร่โดย สทร. สพฐ.
เรื่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมการเมืองการปกครอง 
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้พัฒนา  อ.จิรพงษ์ คำปวง ,อ.นภาพร เต็งนุ
เรื่อง  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้พัฒนา  อ.อภิกา จัตุกุล
เรื่อง ความแตกต่างของวัฒนธรรม
ภาคต่างๆ
 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้พัฒนา อ.จิรายุส กัญชนะ, อ.เกษราภรณ์ สมมนุษย์
ศาสนา

1. พุทธประวัติ   2. ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา   3. ศาสนาพุทธ   4. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา   5. อริยสัจ 4   6. อริยสัจ 4   7. ทุกข์   8. สมุทัย   9. นิโรธ   10. มรรค   11. ศาสนาคริสต์   12. ศาสนาอิสลาม   13. ประวัติศาสนาพรามณ์ – ฮินดู แบบทดสอบ 1. แบบทดสอบศาสนาพรามณ์ – ฮินดู

ประวัติศาสตร์ 1. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 2. ยุโรป

เศรษฐศาสตร์   1. กระบวนการทางเศรษฐกิจ 2. เศรษฐกิจแบบพอเพียง

Advertisements
 

2 responses to “คลังสื่อ CAI

  1. wipaporn

    21/10/2014 at 7:35 am

    อาจาร์สอนหนูทำ CAI แหน่ค้า

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: