RSS

ลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ ปี 2557

fatherday_2556

 
 

งานที่ให้นักเรียนทำในระหว่างที่ครูลาบวช 1 เดือน

มอบหมายงาน นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-13  ชั้นม.2/4  ม.2/13  ม.3/2  ม.3/4

ส่งภายในวันที่ 1  ธันวาคม  2557

ติวโอเน็ตสังคมศึกษา ม.3

ให้นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์ข้างบนไปทำให้เรียบร้อยแล้วส่งวันอังคารหน้านะคะ

 

ประกาศผลสอบ

 
รูปภาพ

ประกาศผลสอบเข้า ม.1, ม.4 โรงเรียนพุทไธสง

 

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1, ม.4

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdEtxV2NIRUxaR2VuRDJRb1AtNURFa1E&usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdDRFaU53eUtyMklPMVhQRFhZZENoQmc&usp=sharing

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม. ๑ และ ม. ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา   ๒๕๕๗

 
รูปภาพ

ปัจฉิมนิเทศ 56

IMG_0044

 

ติว O-NET ทุกวิชา กับครูบ้านนาขาโคก

 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.