RSS

ประกาศผลสอบ

 
รูปภาพ

ประกาศผลสอบเข้า ม.1, ม.4 โรงเรียนพุทไธสง

 

ประกาศห้องสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1, ม.4

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdEtxV2NIRUxaR2VuRDJRb1AtNURFa1E&usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsuJkDMc8H4VdDRFaU53eUtyMklPMVhQRFhZZENoQmc&usp=sharing

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม. ๑ และ ม. ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา   ๒๕๕๗

 
รูปภาพ

ปัจฉิมนิเทศ 56

IMG_0044

 

ติว O-NET ทุกวิชา กับครูบ้านนาขาโคก

 
รูปภาพ

คำขวัญวันครู 16 มกราคม 2557

คำขวัญวันครู

DSCF3360

 

อาเซียนศึกษา

หลักสูตรอาเซียน

สาระหลักสูตรอาเซียน

แผ่นพับแนะนำ 10 ประเทศอาเซียน
Myan Brosure 01   chinese thai
ไทย   กัมพูชา    บรูไน   พม่า   ฟิลิปปิน1   มาเลเซีย   ลาว1   เวียดนาม

 อินโดนีเซีย  สิงคโปร์

ถ้าภาษาพม่า+จีน อ่านไม่ได้ โหลดฟร้อนไปติดตั้งก่อนครับ
Font ภาษาพม่า     Font ภาษาจีน

 
 
 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.